Wettelijke vermeldingen

Apotheek

Apotheek De Colvenaer
Hertenstraat 106
9100 Sint-Niklaas

Hoofdapotheker

Carla De Colvenaer

Ondernemings- of BTW-nummer

BE 0439.793.050

Machtigingsnummer APB

462129

Telefoonnummer

03 760 16 00

E-mail

info@apotheekdecolvenaer.be

Intellectuele eigendom

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.